به گزارش گیل خبر ، یک عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه گفت: افرادی که بورسیه غیرقانونی گرفته اند، باید بدانند این بحث و حرکت نوعی حرام خواری است که حتما آثار وضعی در زندگی آن ها خواهد داشت، هرکسی حس می کند که حق آن نبوده لطف کند محترمانه انصراف دهد که این موضوع به نفع خود آن ها هم است. نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایلنا، درباره بررسی وضعیت بورسیه های غیر قانونی و دستور رئیس جمهور دراین باره گفت: قوانین باید برای همه محترم باشد و همه به آن توجه کنند، و بحث درباره بورسیه های غیر قانونی و تخلف های صورت گرفته باید براساس معیار های قانونی بررسی شود. وی ادامه داد: اگر تخلفی صورت گرفته و کسانی خارج از مسیرقانونی و بنا به دستور و فرموده در جایگاهی قرار گرفته که حائز شرایط آن نبوده اند باید همه ابعاد این موضوع بررسی شود. وی با بیان اینکه بحث بورسیه های غیر قانونی از موضوع استیضاح وزیرعلوم جدا است گفت: این موضوع بسیار مهم است و مربوط به حیثیت علمی کشور است و نباید با آن برخوردسیاسی و جناحی کرد یا سیاسی کاری و فشار گرو ه ها باعث فراموشی آن شود. وی اضافه کرد: اصل رسیدگی کار درستی است و کسی نبایداز آن واهمه داشته باشد و مقابل آن جبهه گیری کند، چون باعث شفاف سازی و رفع سوء تفاهم و افزایش اعتماد مردم به نظام و حاکیمت می شود. حبیبی گفت: اعتماد مردم موضوع مهمی است و نباید اجازه دهیم این دست موضوعات حاشیه ای آن را تخریب و مردم نسبت به مدیریت نظام بدبین شوند. این عضو هیات علمی دانشگاه ابرازکرد: برخورد بااین موضوعات و بررسی آن ها حرکت مثبتی است و در نهایت باعث می شود کسی و گروهی جرات نکند از جایگاه و قدرت خود در جهت تخلف استفاده کند. این فعال اصلاح طلب در مورد افرادی که بورسیه غیرقانونی گرفته اند، گفت: آن ها باید بدانند این بحث و حرکت نوعی حرام خواری است که حتما آثار وضعی در زندگی آن ها خواهد داشت، هرکسی حس می کند که حق آن نبوده لطف کند محترمانه انصراف دهد که این موضوع به نفع خود آن ها هم است. وی با اشاره به استیضاح وزیر علوم گفت: این استیضاح نباید باعث فراموشی تخلفات شود و دولت در مقابل جوسازی های سیاسی تسلیم شود، جا دارد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور هم به طور دقیق در این موضوع ورود پیدا کنند و با همکاری همه ابعاد بدون هیچ اغماض و حب و بغضی بررسی شود./تابناک