به گزارش گیل خبر، هرچند مهدی تاج رییس فدارسیون فوتبال اعلام کرده بود که در صورت لزوم قرارداد شرکت جیووا را فسخ خواهد کرد اما از جلسه ای که در فدراسیون فوتبال برگزار شد نتیجه ای کاملا معکوس به دست آمد. سایت فدراسیون فوتبال روز گذشته خبرداده است که شرکت طرف قرارداد همان شرکت ایتالیایی خواهد بود و طراحی جدید برای پیراهن ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اتفاقی که در چنین قراردادهایی کاملاخلاف عرف بین الملل است. در اصل وقتی که یک فدراسیون تصمیم به امضای قرارداد با یک برند می گیرد شرایط قرارداد آن برند را در کنار طرح پیشنهادی اش برای پیراهن در نظر می گیرد ، قرارداد را نهایی می کند وبعد مساله رونمایی از پیراهن مطرح می شود . در امضای قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت نه چندان معروف جیووا اما انگار یک جای کارمی لنگد.

اولین نکته ای که در مورد امضای قرارداد با شرکت جیووا به نظر می رسد روز امضای قرارداد است. علی کفاشیان به عنوان رییس فدراسیون فوتبال در آخرین روز ریاستش برفدراسیون قرارداد و مراسم رونمایی را نهایی کرده است. هرچند پیش ازاین گفته می شد که به جای ال اشپورت یک برند مطرح تردرحال پذیرش اسپانسرینگ پیراهن تیم ملی است اما در نهایت درآخرین روز پیراهن های جیووا که در مقایسه باپیراهن های اخیر تیم ملی زشت هستند به لباس اصلی تیم ملی تبدیل می شوند.

عجله برای امضای قرارداد با جیووا شاید همان مساله ای است که سبب شده شرکت ایتالیایی با طرحی انتقاد برانگیر به مراسم رونمایی بیاید. اما در انتقادهایی که  از امضای قرارداد با جیووا انجام می شد فقط مساله زشتی پیراهن مطرح نبودند و اعتبار شرکت ایتالیایی هم مورد پرسش قرار گرفته بود. 

جیووا برای به دست آوردن قرارداد تیم اول آسیا در 4 سال اخیر هم باید مبلغ خوبی را پیشنهاد داده باشد، هم باید شرکت مشهوری باشد و هم اینکه طرح زیبای و با کیفیتی داشته باشد. در صورتی که این شرکت چندان مطرح نیست و معلوم نیست که منافع مالی اش برای فدراسیون فوتبال چقدر ارزش دارد که بابرندهای بزرگ جابه جاشده است.

با این همه فدراسیون فوتبال پس از عدم تمدید قرارداد با ال اشپورت که تصمیم درستی به نظر می رسید سراغ برندی کم اعتبارتر از آن رفت و قرارداد را هم امضا کرد و پیراهن هایش را هم به نمایش گذاشت.

 

البته اصرار فدراسیون فوتبال گذشته بر امضای قرارداد با جیووا و رونمایی از پیراهن ها یک معنی دارد و نتیجه ای که جلسه روز گذشته فدراسیون فوتبال داشته یک معنی دیگر. فدراسیون فوتبال گذشته ممکن است به هر دلیلی قرارداد با جیووا را امضا کرده باشد اما وقتی فدراسیون فوتبال اعلام می کند که امکان فسخ قرارداد وجود دارد توافق مجدد با جیووا به شرط طراحی جدید کار عجیبی به نظرمی رسد.

روز گذشته علی کفاشیان و علی رضا اسدی ، مسوولان کمیته بازار یابی و مسوولان جیووا دور یک میز نشستند و نتیجه گرفتند که پیراهن تیم ملی دوباره طراحی شود. تایید مجدد شرکت جیووا در صورتی که همه انتقادات روزهای اخیر شنیده شده همان اتفاق عجیب است. 

نظرات کارشناسان ، پیشکسوتان و رسانه های مختلف در مورد ، برند و طراحی پیراهن تیم ملی نشان می داد که در مرحله اول فدراسیون فوتبال با انتخاب جیووا شان تیم ملی را رعایت نکرده و در مرحله دوم این شرکت با طرح ابتدایی اش کیفیت پایین خود را به نمایش گذاشته. اتفاقی که سبب شد مهدی تاج قول رسیدگی به مساله پیراهن تیم ملی را بدهد. رییس فدراسیون فوتبال قول داد و جلسه بازنگری به قرارداد جیووا را به دست رییس قبلی سپرد و البته که جیووا دوباره تایید شد.