به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درخصوص واگذاری شرکت های دولتی،گفت: آنچه از دولت های مختلف در راستای اصل 44 قانون اساسی بوده و انتظار می رود،کوچک سازی و چابک سازی دولت است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری شرکت ها از فربه شدن دولت ها جلوگیری می کند؛ البته دولت ها، شعار کوچک سازی دولت را مطرح می کنند،اما در عمل به دلیل اینکه حیاط خلوت خوبی است، علاقه ای جدی برای واگذاری شرکت ها ندارند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: وزراء اظهار می کنند قصد واگذاری شرکت های دولتی را دارند،اما برخی مانع کارشان می شوند این در حالی است اخباری از همین وزراء منتشر می شود که در راستای حرف خود عمل نمی کنند.

شفاف سازی علت عدم واگذاری برخی از شرکت های دولتی

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: باید مشخص شود،چرا برخی از شرکت ها واگذار نشده اند؛همچنین ابهاماتی در خصوص برخی از واگذاری شرکت های دولتی مطرح است و نکته دیگر اینکه برخی از اخبار مبنی بر این است که شرکت ها از لیست واگذاری ها حذف شده اند و دراین رابطه دلیل مشخص عنوان نشده است.

وی افزود: درخصوص موارد مذکور باید توسط مسئولان دستگاه های ذی ربط شفاف سازی صورت گیرد تا ابهامات مردم برطرف شود.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پذیرفت اشکالاتی درخصوص واگذاری شرکت های دولتی مطرح است؛اما این نباید مانع از ادامه واگذاری ها شود،بلکه باید نظارت ها دقیق تر شود؛مخصوصا درخصوص تامین امنیت شغلی و درآمدی کارگران و نیروی انسانی شاغل در شرکت های واگذار شده یا شرکت هایی که در آینده واگذار می شوند،باید تدابیر اساسی اتخاذ کرد.

گفتنی است؛براساس گزارش یکی از خبرگزاری ها، هیات وزیران  به پیشنهاد وزارت اقتصاد قریب به 25 شرکت وابسته به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ( ایفیک) را از فهرست واگذاری ها خارج کرده است.

خانه ملت