به گزارش گیل خبر ، اسماعیل نورصالحی در جلسه شورای هماهنگی گفت وگو در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش توریسم سلامت برنامه های خوبی را تدوین کرده است، اظهار کرد: در بخش دانشگاهی و توریسمی باید مکانی برای شکایات باشد. وی با بیان اینکه سایت توریسم سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به پنج زبان دنیا شامل، فارسی، عربی، آذری، روسی و انگلیسی ترجمه شده است، افزود: در این سایت توانمندی های گیلان در زمینه بهداشت و درمان، امکانات دانشگاه و بخش های درمانی دولتی و خصوصی معرفی شده است. مشاور بهداشتی و نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در امر توریسم سلامت با بیان اینکه بخش مهم توریسم سلامت استان نبود یک سند راهبردی است، گفت: استاندار گیلان دستورات لازم را برای تدوین سند راهبردی توریسم سلامت ابلاغ کنند زیرا تا سند بالادستی در مرجع بالاتر نباشد زیر مجموعه نمی تواند آن را تدوین کند. نورصالحی با بیان اینکه خدمات درمانی که ارائه می شود استاندارد و سیاست گذاری شده نیست، تصریح کرد: تعرفه مختلف در حوزه درمانی وجود دارد و استاندار باید دستور لازم را در زمینه تشکیل کمیته تعرفه خدمات درمانی در بخش خصوصی به بیماران خارجی صادر کنند و این تعرفه در محل کار شامل مطب ها و بیمارستان ها به زبان های روسی و آذری درج شود. وی افزود: با این کار بیماران خارجی مشاهده می کنند که چه میزان باید در بخش درمانی هزینه کنند زیرا هم اکنون دلالان در این زمینه فعالیت دارند که باید کنترل شود. مشاور بهداشتی و نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در امر توریسم سلامت با بیان اینکه بیماران خارجی در گیلان برای اقامت در طول درمان از منازل اطراف بیمارستان، هتل و مسافرخانه استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: لازم است استاندار از لحاظ کنترل بهداشتی منازل اطراف کلنیک ها دستورات لازم را به بهداشت صادر کنند تا توسط بهداشت کنترل و پروانه بهداشت منزل و محیط صادر و این مهم در استان ساماندهی شود. نورصالحی با بیان اینکه برای انتقال بیماران باید مسیر مشخصی وجود داشته باشد، افزود: اتوبوس وی آی پی برای انتقال بیماران از جمهوری آذربایجان به رشت نیاز است که باید توسط مسئولان برنامه ریزی شود. وی از راه اندازی دفتر توریسم سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در داخل گمرک خبر داد و گفت: این دفتر به غیر از بیماریابی در داخل گمرک، خدمات درمانی که به گردشگران و بیماران خارجی به ویژه جمهوری آذربایجان در استان ارائه می شود را با حضور یک مترجم آذری بیان می کند.