به گزارش گیل خبر، پلیس روز سه شنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) نام ها و حرف اول نام خانوادگی این زن و شوهر آلمانی را افشا کرد. ویلفرد و ۴۶ ساله و آنگلیکا ب ۴۷ ساله ساکن شهر کوچک هوکستر در ایالت نوردراین وست فالن اند که با انتشار آگهی دوستیابی در روزنامه های محلی و سایت های زوج یابی زنان را پیدا کرده و به خانه خود می کشاندند. پلیس آلمان هفته هاست که قتل زنی ۴۱ ساله به نام سوزان را بررسی می کند. به گفته مقام های پلیس این زن که تحت “شکنجه های وحشتناک جسمی” قرار گرفته بود بر اثر جراحات متعدد در بیمارستان جان داد. بررسی سرنخ های به جامانده در این قتل پلیس را به خانه ی این زوج آلمانی در شهر کوچک هوکستر رساند. در بررسی های بیشتر پلیس در منزل مسکونی زوج آلمانی بقایای جسد زن دیگری را کشف کرد. آنیکا، ۳۳ ساله، زن جوان دیگری است که در خانه این زوج حبس و آن قدر شکنجه شد که جان داد. آنیکا در ماه اوت ۲۰۱۴ ناپدید شد. رالف میر، سربازرس پرونده ی این قتل در کنفرانس خبری روز سه شنبه (۳ مه) گفت:«قربانیان بارها و بارها تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. بارها اعضای تن آن ها سوزانده شده است، با دستبند به بخاری داغ چسبانده شدند، بارها به بدترین شکل کتک خوردند و به بردگی گرفته شدند.» سربازرس پرونده ی قتل ها گفت شواهد نشان می دهد گاهی این زوج شکنجه گر، قربانیان را با بدن سوخته روی زمین سرد می انداختند و در اثر سرمای زمین، سوختگی ها و زخم های آن ها بدتر و عمیق تر می شد. پلیس آلمان می گوید بررسی آن ها نشان می دهد که شکنجه ها بیشر از آن که با انگیزه های جنسی باشد، با انگیزه های اعمال قدرت و وادار کردن قربانی به اطاعت بوده است. مقامات پلیس از کشف این خانه و بازداشت متهمان به عنوان یکی از وحشیانه ترین جرایمی که در سال های اخیر در آلمان رخ داده، نام بردند. هفت صبح