گیل خبر/ سام سکوتی بداغ بی طرف بودن در انتخابات خیلی قابل فهم نیست و به نظر هر فردی که ادعای فعال سیاسی بودن دارد نمی تواند و نباید ادعا کند که هیچ علاقه ای به هیچ گرایش فکری و سیاسی ندارد اما وقتی در جایگاه داور قرار می گیریم می توانیم علیرغم داشتن تعلق خاطر به یک جناح منصفانه برخورد کنیم و قضاوت را به شنوندگان بسپاریم. images اتفاقی که دیروز در حال رخ دادن بود اصلا عادلانه نبود و رفتارهای پس از ان هم دایره انصاف را تنگ تر نشان داد، کاش مدعیان ارزش ها ، اعتبار گفتمانی را هزینه دلخوری های شخصی نمی کردند و خبرسازی و خبر بازی را سرلوحه خود در کمپین انتخاباتی قرار نمی دادند، اصلاح طلبان همیشه سعی کرده اند به دور از جنجال های رسانه ای به کار خود بپردازند اما اتفاقات دیروز و روایت های ناصوابی که بعضا از ان می شود مارا واداشت تا روایت کنیم انچه را که اتفاق افتاده بود روایت یک شاهد مناظره دیروز دانشگاه فرهنگیان غروب روز دوشنبه بود که مهندس ربانی در بیاناتشان اعلام کردند اقای حسنی و مجموعه حامیان ایشان امادگی دارند در هر شرایطی و در هر مکانی که سه نامزد محترم دیگر اعلام کنند برای مناظره حضور پیدا کنند و ظهر روز دوشنبه دانشگاه فرهنگیان برنامه ی مناظره ای را ترتیب دادند. از اول امر قرار بر حضور شخص دکتر حسنی در مناظره بود که ایشان ساعت ده صبح را برای زمان مناظره به تیم برگزار کننده پیشنهاد دادند و به دلیل برنامه ریزی عصر در دیگر نقاط شهرستان رشت و همچنین داشتن مهمانان عزیزی از تهران امکان حضور در عصر آن روز میسور نبود و اعلام کردند در صورت برنامه ریزی در عصر نماینده ای جهت حضور در مناظره و به احترام جمع دانشگاهی تعیین خواهند کرد. مناظره با کمی تاخیر و کمی بیش از ان بی مهری مجری برنامه اغاز شد که پس از ورود رییس دانشگاه اگر چه بی مهری اقای مجری تمام نشد، اما با شیب ملایمی کمتر شد تا زمانی که سوالات اغاز شد. در زمان شروع سوالات مجدد اقای مجری با طعنه و کنایه به عدم حضور اقای حسنی علیرغم دعوت و هماهنگی اشاره داشتند که با توضیحات کامل مهندس ربانی مواجه شدند که: در مناظره اولی که قرار بر برگزاری بود اقای دکتر حسنی حضور پیدا کردند و نامزدهای دیگر حضور نداشتند و شما هیچ اشاره ای به ان مورد نمی کنید و اگر چه ما بارها توضیح دادیم روند را که به چه صورت بوده است شما مجدد همان موضوع را تکرار می کنید. در ادامه و پس از شروع سوالات وقتی یک سوال مطرح شد و بازخوردهای سالن به نفع نماینده اقای دکتر حسنی بود چهره یکی از نامزدها نشان از ترک جلسه می داد که این اتفاق پس از مطرح شدن دومین سوال اتفاق افتاد و ایشان حضور در جمع دیگری را بهانه قرار دادند و جبار کوچکی نزاد در میان سوالات و درخواست های دانشجویان که اقای کوچکی نزاد بمانید و پاسخ دهید که شما که نماینده بوددید هشت سال برای ما چکار کردید، سالن را ترک کردند! اقای آقازاده اما تمایلی به ترک سالن نداشتند که در میان پاسخ دادن به یکی از سوالات یادداشتی از بیرون به ایشان رسید که نمی دانیم توصیه ای به ترک جلسه بود یا چیز دیگری؟ ایشان هم پس از پاسخ ندادن به سوال اقای مجری و برگشتن به سوال اولی که در دور اول پاسخی نداده بودند محل گفتگو را ترک کردند. البته اقای آقازاده گویا از قبل اعلام کرده بودند که تا ساعت پنج بیشتر نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند. دیگر کاندید اصول گرایان هم که در جلسه حضور پیدا نکرده بودند. در پایان فقط نماینده اقای دکتر حسنی بودند که به سوالات دانشجویان پاسخ دادند و دو نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با مطرح کردن سوالات خود و اینکه ما با افراد کاری و نداریم و اندیشه را نقد و بررسی می کنیم سوالات خود را مطرح کردند و با پاسخ مهندس ربانی به آن سوالات برنامه خاتمه پیدا کرد. بهتر است آنان که سعی در بهره برداری یکسویه از این برنامه دارند یا خود حضور می داشتند و یا اگر با روایت دیگران قلم به دست می گیرند به قول اکتفا نکنند و اقوال را بشنوند. در پایان این گزارش شما را به مثنوی معنوی هم رهنمون می شوم در جایی که حضرت سلیمان قرار است قضاوت کند پس سلیمان گفت ای زیبا دوی امر حق باید که از جان بشنوی حق به من گفتست هان ای دادور مشنو از خصمی تو بی خصم دگر تا نیاید هر دو خصم اندر حضور حق نیاید پیش حاکم در ظهور خصم تنها گر بر ارد صد نفیر هان و هان بی خصم قول او مگیر پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.