نائب رئیس شورای اصلاح طلبان گیلان در واکنش به ادعاهای دکتر جمشیدی:
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ چاپ
به گزارش گیل خبر، متن مصاحبه  محسن باقری چناری  با خبرآزاد را بخوانید.
آقای مهندس باقری با توجه به اینکه آقای دکتر جمشیدی چناری از افراد منتسب به شما در جریان اصلاح طلبی می باشند در خصوص ادعای خط زدن اسم آقای مهندس جعفرزاده سرلیست اصلاح طلبان و جایگزین کردن فرد دیگر بجای ایشان ایشان در لیست اصلاح طلبان چیست؟ نسبت سببی ایشان با بنده درست است ولی حمایت من از مواضع ورویکرد سیاسی ایشان صحیح نمی باشد با توجه به اینکه جریان اصلاح طلبی در کشور و استان از تجمیع احزاب و افراد معین تشکیل گردیده واز ساختار تصمیم سازی وتصمیم گیری ضابطه مندی برخوردار است و حمایت از افراد (داوطلب نمایندگی ) از پروسه تعریف شده ائی برخوردار است از آنحائی که آقای دکتر جمشیدی در هیچکدام از احزاب اصلاح طلب و کارگروها ی ائتلاف اصلاح طلبان عضو نبوده لذا فاقد صلاحیت لازم در خصوص تصمیم گیری و تغیر در لیست ائتلاف اصلاح طلبان می باشد . آیا ایشان جزء کاندیدای حمایت شده ائتلاف اصلاح طلبان می باشند: حمایت از کاندیداهای داوطلب نمایندگی پس از احراز صلاحیت داوطلبان انجام می گیرد با عنایت به اینکه ایشان احراز صلاحیت نشدند لذا بحث بررسی و قرار گرفتن در لیست هیچ وقت در ستاد ائتلاف مطرح نگردیده است تا تصمیمی مبنی بر رد یا تائید گرفته شود به نظر شما علت این موضع گیریهای اخیر ایشان چیست؟ بهتر است این مطلب از خودشان سوال گردد اما اینجانب بعنوان یک کنشگر عرصه سیاست اینها را ناشی عصبانیت وتصمیم عجولانه که تعاقب فشار سنگینی که پس از رد صلاحیت علی رغم پیگیری تا ثانیه های آخر به ایشان وارد می گردد می دانم و بسیار متاسف می گردم وقتی سطح منازعات سیاسی به برخوردهای شخصی منجر میگردد که این نشان از عدم توسعه یافتگی تشکیلات حزبی در جامعه است البته دوستان عنایت داشته باشند ایشان از سرما یه های علمی این استان می باشند وباید بتوانیم از توانائیهای ایشان در جهت سازندگی استان بهرمند گردیم با توجه به اینکه خودتان هم رد صلاحیت شدید آیا چنین واکنشهای داشتید؟ ظرفیت وپتانسیل وتجربه افراد در جامعه متفاوت است من در روز ثبت نام در پاسخ به یکی از خبر نگاران عرض کردم اگر چنین اتفاقی رخ دهد از مجاری قانونی پیگیری میکنم ولی هیچوقت کاسه گدائی تائید صلاحیت بدست نمی گیرم این باور من است آیا شما بعنوان نائب رئیس اصلاح طلبان استان و عضو میز استان گیلان در ستاد اصلاح طلبان کشور اعلان عمومی خط زدن سر لیست اصلاح طلبان و قرار دادن یک فرد دیگر بجای ایشان را توسط کسی که مسئولیتی ندارد را جرم تلقی نمی نمائید؟ من این خبر را بیشتر یک شیطنت مطبوعاتی می دانم و بعید میدانم چنین اتفاقی با این تفاسیرکه شما مطرح میکنید افتاده باشد اگر چنانچه صحیح باشد این موضوع در هیئت رئیسه با نظر کمیته حقوقی بررسی وعند الزوم برخورد قانونی از طریق مراجع صالحه انجام میگیرد آیا در لیست کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان تغیری ایجاد شده است ؟ قطعا” خیر دوست همسنگر و همدانشگاهیم جناب آقای مهندس جعفر زاده کما فی السابق سر لیست اصلاح طلبان شهر رشت می باشند که موضوع در سایت مرکزی اصلاح طلبان درج گردیده است در پایان برای کلیه داوطلبان نمایندگی عاقبت به خیری و برای مردم عزیز سعادت وشادابی برای ایران اسلامی تعالی و سربلندی آرزو میکنم