به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از واردات بیش از نیاز برنج در کشور، گفت: نابودی تولید ملی و وابستگی به واردات این محصول نتیجه ملموس بی اعتنایی به محصول ایرانی و همچنین نیاز سنجی بازار است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برنج از جمله محصولات استراتژیکی است که باید کشور در زمینه تولید آن به خودکفایی برسد، افزود: واردات این نوع محصولات زمانی توجیه پذیر است که همسو با نیاز بازار و به میزان لازم باشد.

 58276_Orig

واردات بیش از نیاز برنج نابودی تولید ملی را نشانه رفته است

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه شکوفایی اقتصاد کشور نیازمند اقداماتی است که به کاهش حجم خروج ارز منجر شود، تصریح کرد: جلوگیری از نابودی تولید ملی با حرف و شعار ممکن نبوده و برای این مهم باید تدابیر مناسبی همسو با مشوق های کافی برای کشاورزان در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بالا بودن هزینه های تولید انگیزه کشاورزان را کاهش داده از این رو نباید اقداماتی انجام داد که با واردات بی رویه مسیر تولید ملی به کل به واردات ختم شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه حمایت از کشاورز ایرانی برای رشد تولیدات ملی باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: در حال حاضر سرانه مصرف برنج برای هر نفر 40 کیلوگرم است که در صورت نیاز برای جبران کمبود تولید داخل باید واردات صورت بگیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: واردات بیش از نیاز برنج ضربات جبران ناپذیری به حوزه کشاورزی کشور زده که نمونه های بارز آن را می توان در تغییر کاربری ها و وابستگی به واردات اشاره کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی چرایی اوج گیری واردات برنج باشد، افزود: در نظر گرفتن محدودیت های جدی برای واردات برنج راهکاری برای تقویت تولید ملی است.

خانه ملت