اختصاصی گیل خبر/گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین ایستگاه آتش نشانی شهر رشت [gallery link="file" ids="154519,154520,154521,154522,154523,154524,154525,154526,154527,154528,154529,154530,154531,154532,154533,154534,154535,154538,154537,154539,154541,154543,154544,154545,154546,154547,154548,154549,154550,154551,154552,154553,154554,154555,154556,154557"]