در پی بداخلاقی اخیر سایت های زنجیره ای:
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ چاپ
به گزارش گیل خبر به نقل از دیار میرزا یوسف گلشن مدیر کل روابط عمومی استانداری گیلان ودبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های گیلان با انتشار دو بیت از حافظ نسبت به بداخلاقی صورت گرفته علیه «قاسم مصفا»دوست دیرینه اش موضع گرفت.asUntitled گلشن در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته است: برای مصفای عزیز که این روزها به همراه اصحاب محترم رسانه دغدغه ترویج اخلاق را دارد در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور گقتنی است قاسم مصفا مدیر روابط عمومی ارشاد گیلان که اخیرا نسبت به بی اخلاقی سایت های زنجیره ای ابراز نگرانی کرده بود در ادامه ی تخریب های سازماندهی شده علیه مسئولین و مدیران استان گیلان مورد هجمه سایت های اجاره ای قرار گرفت.