به گزارش گیل خبر، دکتر طلوعی مدیرکل صدا و سیمای گیلان از آغاز پخش برنامه های تبلیغی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از رسانه استانی خبر داد.طلوعی مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان در این خصوص گفت: برنامه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان گیلان در دو ویژه برنامه رادیویی و تلویزیونی برابر ضوابط تعیین شده در آیین نامه تبلیغات کاندیداها و در نظر گرفتن تعداد داوطلبان استان، برای هر کاندیدا یک برنامه ۲۰ دقیقه ای تلویزیونی و یک برنامه ۲۵ دقیقه ای رادیوئی در نظر گرفته شده و هر برنامه نیز یک بار بازپخش می شود. دکتر طلوعی با اشاره به این که پخش این برنامه ها از ۲۷ بهمن آغاز و تا ۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت افزود: ویژه برنامه ها با هدف آشنایی مردم با کاندیداها و انتخاب اصلح تهیه و پخش می شود و کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان ،برنامه ها، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را درباره مسائل مهم و مختلف از طریق رسانه استانی ارائه می کنند . مدیرکل صدا و سیمای گیلان تصریح کرد : ویژه برنامه های رادیویی تبلیغی انتخابات مجلس خبرگان در دو بخش ساعات ۱۰:۰۵و ۱۶:۳۰ پخش می شود و ویژه برنامه تلویزیونی نیز در ساعات ۱۷:۳۰ و ۲۰:۴۵ بعد از پخش خبر از شبکه استانی گیلان پخش می شود. مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان جدول پخش برنامه های تبلیغی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را به تفکیک صدا و سیما به این شرح اعلام کرد : جدول پخش برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای خبرگان رهبری در رادیو گیلان ۱۳۹۴ ردیف ایام هفته تاریخ پخش ساعت پخش ۵ : ۱۰ ساعت بازپخش ۳۰: ۱۶ ۱ سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین پروایی آیت الله حسینی اشکوری ۲ چهارشنبه ۲۸/۱۱/۹۴ آیت الله رمضانی حجت الاسلا والمسلمین ردایی ۳ پنجشنبه ۲۹/۱۱/۹۴ آیت الله قربانی حجت الاسلام والمسلمین رهنما ۴ شنبه ۱/۱۲/۹۴ آیت الله تسخیری حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی ۵ یکشنبه ۲/۱۲/۹۴ آیت الله حسینی اشکوری حجت الاسلام والمسلمین پروایی ۶ دوشنبه ۳/۱۲/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین ردایی آیت الله رمضانی ۷ سه شنبه ۴/۱۲/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین رهنما آیت الله قربانی ۸ چهارشنبه ۵/۱۲/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی آیت الله تسخیری جدول پخش برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای خبرگان رهبری در تلویزیون گیلان ۱۳۹۴ ردیف ایام هفته تاریخ پخش ساعت پخش ۴۵: ۲۰ ساعت بازپخش ۳۰: ۱۷ ۱ سه شنبه ۲۷/۱۱/۹۴ آیت الله رمضانی آیت الله حسینی اشکوری ۲ چهارشنبه ۲۸/۱۱/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین پروایی حجت الاسلام والمسلمین رهنما ۳ پنجشنبه ۲۹/۱۱/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین ردایی آیت الله قربانی ۴ شنبه ۱/۱۲/۹۴ ——- حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی ۵ یکشنبه ۲/۱۲/۹۴ آیت الله حسینی اشکوری آیت الله رمضانی ۶ دوشنبه ۳/۱۲/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین رهنما حجت الاسلام والمسلمین پروایی ۷ سه شنبه ۴/۱۲/۹۴ آیت الله قربانی حجت الاسلام والمسلمین ردایی ۸ چهارشنبه ۵/۱۲/۹۴ حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی /خبرگزاری صداوسیما