به گزارش گیل خبر، راهپیمایی 22 بهمن ساعت 9 صبح و به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد و رأس ساعت 10 مراسم رسمی این یوم الله در میدان آزادی با انجام جلوه های ویژه، سقوط چتربازان نیروهای مسلح، اجرای سرود و سخنرانی رئیس جمهور ادامه خواهد یافت. بر اساس برنامه ریزی ها در تهران، تمامی مدارس و ادارات دولتی در مسیرهای اصلی و مساجد مسیرهای اصلی و فرعی راهپیمایی برای اقامه نماز در روز 22 بهمن آماده شده اند. در تمامی مراکز استان هایی که مراسم راهپیمایی آنها با اذان ظهر به اتمام می رسد، تمهیدات لازم برای اقامه نماز جماعت ظهر و عصر اندیشیده شده است. ایسنا