به گزارش گیل خبر، حسین نیرومند نامزد انتخابات تالش گفت :"اگر با یاری مردم به مجلس راه یابد، مظلومیت تالش را فریاد خواهد زد." وی در ادامه وخطاب به حاضران در جلسه گفت "کاری خواهد کرد که به گفته ی او مجلس، هیئت رئیسه مجلس و هیات دولت با شنیدن نام تالش تکان بخورد و بگوید این تالش کجاست که حقش را بدهیم."حسین نیرومند نامزد انتخابات تالش همچنین به لزوم وحدت شیعه و سنی در منطقه اشاره کرد و گفت "کسانی که به اختلاف شیعه و سنی دامن میزنند مزدوران استکبارند". نیرومد در ادامه گفت: "قطعا برای پیرزوی آمده است و 7 اسفند همزمان با پیروزی او، مردم تالش پیروز خواهند شد." این جلسه در خلیف آباد اسالم برگزار گردید و یکی از بزرگترین جلساتی بود که در این منطقه برگزار شده است./ماسال نیوز