اختصاصی گیل خبر/گزارش تصویری همایش رسانه و انقلاب با حضور استاندار گیلان-سالن الغدیر [gallery link="file" ids="148110,148111,148112,148113,148114,148115,148116,148117,148118,148119,148120,148121,148122,148123,148124,148125,148127,148128,148129,148130,148131,148132,148194,148133,148134,148135,148136,148137,148138,148139,148140,148141,148142,148143,148144,148145,148146,148147,148148,148149,148150,148151,148152,148154,148155,148156,148157,148158,148159"]