به گزارش گیل خبر  ، استفاده از لباس های ساده، تمیز، متناسب با اندام، جلوبسته، مقنعه یا روسری از جمله ضوابط پوشش کارکنان این دانشگاه اعلام شده است. همچنین در این راهنما آمده است: «ظاهر افراد در محیط دانشگاه و محیط بالینی باید ساده، مرتب و در عین حال بدون آرایش باشد. به استثنای یک حلقه یا انگشتر ساده، استفاده از سایر زیورآلات آشکار مجاز نیست و ناخن ها باید کوتاه، مرتب و تمیز بوده و داشتن لاک و ناخن مصنوعی مجاز نیست.» در این راهنما همچنین آمده که بهداشت فردی شامل پاکیزگی مو ها و بدن الزامی است و استعمال عطر و ادکلن با بوی تند در محیط دانشگاه و محیط بالینی مجاز نیست. علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با دفاع از ابلاغ این راهنما گفته «پوشش نامناسب در بیمارستان ها مانع دستیابی به اهداف درمانی می شود.» /دنیای اقتصاد