به گزارش گیل خبر، وزیر بهداشت می گوید تقلب در غذا و دارو راهزنی است. 16-1-18-922508 (1) شهروند