اختصاصی گیل خبر/ در بسته شماره 6 شنیده های گیل خبر اخبار و شنیده هایی رسمی و غیر رسمی و انتخاباتی از گوشه و کنار استان را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهیم که خواندن آن خالی از لطف نیست: -شنیده می شود هفته گذشته معاون گیلانی رییس جمهور در بیمارستان بستری شده که ظاهرا دلیل آن فشار کاری و ضعف جسمانی ایشان به دلیل مشغله کاری زیاد بوده است.شنیده ها -شنیده ها از این حکایت دارد که یکی از مراکز دولتی آتیه ساز در شهر رشت فعالیتهای خود را از ساعت اداری نیز فراتر برده و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم، جلسات متعددی را در ساعات غیر اداری و عصر در ساختمان خود واقع در یکی از میدانهای سرسبز رشت برگزار میکند وظاهرا افراد از درب کوچه پشتی این ساختمان تردد میکنند که شائبه فعالیت انتخاباتی یک سازمان دولتی را دو چندان میکند. طی ماههای گذشته مسئولین استان بارها در مصاحبه های خود در مورد عدم ورود ادارات و سازمانهای دولتی به عرصه تبلیغات مجلس تذکر داده اند و حال باید دید در صورت صحت مطالب مطرح شده چه رویکردی را در قبال متخلفین در پیش خواهند گرفت. - شنیده می شود یکی از مصوبات شورای شهر رشت در خصوص بخشودگی بدهکاری یکی از نهاد های دولتی به شهرداری، مدتی است در فرمانداری رشت باقی مانده و دلیل این امر این است که برخی معتقدند طبق قانون شورای شهر نمی تواند بدهی دستگاهها و نهادهای دولتی به شهرداری ها را ببخشد. - شنیده می شود یکی از مدیران غیر رسمی استانداری گیلان که چندی پیش نیز خبر انتصاب قریب الوقوعش بر مسند فرمانداری رشت شنیده می شد، در حال طی کردن مراحل آخر استخدام دولتی خود می باشد و مجوز لازم برای این امر را کسب کرده است تا شاید این بار بتواند قانونمندتر بر کرسی فرمانداری تکیه زند. - از تالش شنیده می شود که دو تن از کاندیداهای این حوزه هم پیمان شده اند تا در صورت رد صلاحیت هریک، دیگری از پتانسیل شخص رد صلاحیت شده برخوردار شود و در این راستا ظاهرا در مناطق مختلف تالش جلساتی با فاصله زمانی کوتاه برای این دو کاندیدا در یک محل برگزار شده است! شنیده ها از این حکایت دارد که در صورت رد صلاحیت یکی از این دو نفر، کلیه نیروهای وی به شخص دوم کمک کنند و در ازا تصمیم گیری برای مدیریت دو شهر ماسال و رضوانشهر در صورت پیروزی شخص دوم، بر عهده یکی از شوراهای سیاسی منطقه قرار گیرد.