حمل یخچال 12 فوتی با پیکان!
به گزارش گیل خبر، این خودرو خاطره انگیز اما سالهاست دیگر تقریبا از رده خارج شده و مانند سابق حضور پررنگی در خیابانها ندارد.
Q8dU1

با این وجود پیکان همچنان هست و سایه اش بالای سر خیلی هاست و البته که استفاده های متنوعی نیز از آن انجام می شود.

یکی از این استفاده ها می تواند مثلا حمل یک یخچال 12 فوتی باشد.

نامه نیوز