جدایی باهنر از مجلس بعد از 28سال! (کاریکاتور)

جدایی باهنر از مجلس بعد از 28سال! (کاریکاتور)