به گزارش گیل خبر، محمد زارع فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات به بیان جزئیات بیش تری از ضیافت افطاری دیشب دبیران کل احزاب با وزیر کشور پرداخت. وی افزود: دبیران کل احزاب در ضیافت افطاری خود با وزیر کشور تاکیداتی بر تعریف جرم سیاسی و دادن لایحه از سوی دولت در این خصوص داشتند و خواستار اعمال نظر احزاب در این خصوص بودند. دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات قانون احزاب را از دیگر مباحث در جلسه شب گذشته با وزیر کشور عنوان و تصریح کرد: اکثراً احزاب معتقد بودند که طرح قانون احزاب در مجلس با روح قانون اساسی در تضاد بوده و جناحی تدوین شده است. خود آقای باهنر نیز صراحتاً گفت که ما قصد داریم همه احزاب حذف و فقط دو الی سه حزب اصلی بماند. فومنی با تاکید بر اینکه ما باید گفتمان سیاسی را در جامعه گسترش دهیم، گفت: دبیران کل احزاب معتقد هستند که باید انتخابات را حزبی برگزار کنیم تا توسعه سیاسی نیز سر لوحه باشد. وی ادامه داد: بنده در مورد خانه احزاب به وزیر کشور پیشنهاد دادم که یک هیئت رئیسه موقت شکل گیرد و بعد انتخابات برگزار شود، احزاب حاضر در ضیافت افطاری وزیر کشور نیز معتقد بودند خانه احزاب باید به کار صنفی احزاب رسیدگی کند. دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات در پایان به درگیری لفظی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان حاضر در این ضیافت افطاری اشاره و خاطرنشان کرد: این درگیری لفظی کوچک، به دلیل شعار «نه غزه و نه لبنان» بود و اصولگرایان به دلیل طرح این شعار از اصلاح طلبان خرده می گرفتند و آنان نیز تاکید داشتند که این شعار، شعار ما نبوده است. / فارس