به گزارش گیل خبر، یارانه نقدی آذرماه باید دو روز پیش به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد اما تاکنون با وجود دو روز تاخیر، هیچ یک از مسئولان دولت از جمله اکبر ایزدی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها در خصوص زمان واریز یارانه اظهارنظری نکرده اند.

 طبق گفته طیب نیا وزیر اقتصاد، روز واریز یارانه ها، مصیب عظماست. آیا حذف بیش از 2 میلیون و 943 هزار نفر و تاخیر بیش از یک ماه در واریز یارانه با وجود بیش از 39 هزار میلیارد تومان درآمد مصیب عظماست؟ اکنون این پرسش مطرح است چند برابر شدن قیمت ها به بهانه آزاد شدن قیمت ها یا تامین اعتبار طرح وام 25 میلیونی خودرو و وام کالا مصیب عظما نیست اما واریز نقدی 45 هزار تومانی با قیمت ثابت سال 89 مصیبت عظماست؟ سناریو تاخیرها «پنجاه و ششمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24:00 روز یکشنبه مورخ 1394.07.26 با 5 روز تاخیر به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. «پنجاه وهفتمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر455/000 ریال ساعت 24:00 روزسه شنبه مورخ 1394/08/26 با 5 روز تاخیر به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد. یارانه نقدی شهریور ماه سال جاری نیز با 7 روز تاخیر 28 شهریور ماه واریز شد که بیشترین تاخیر ازابتدای سال تاکنون  محسوب می شد به طور کلی جمع تاخیر در واریز یارانه تا کنون به بیش از 45 روز تجاوز کرده است و از سوی دیگر حذف یارانه بگیران نیز به 3 میلیون نفر نزدیک شده است. تاکنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شده است و از سوی دیگر در بودجه 94 با پیشنهاد مجلس سقف اعتبار یارانه نقدی از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. ساعت24