یحیی آل اسحاق:
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ ۰۶:۴۱ چاپ
وضعیت فعلی بازار مالی ایران بی شباهت به شکل گیری باتلاق نیست. از یکسو در شرایط کنونی بانک ها با ایجاد بنگاه های متعدد منابع را به سمت زیرمجموعه خود سوق می دهند و از سوی دیگر هرسال لایه لایه بر مشکلات آنها افزوده می شود. در حقیقت لایه های مختلف از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به وجود آورنده وضع فعلی سیستم بانکی هستند. لایه هایی که در نظام بانکی ایران هرکدام نشان دهنده شرایط سیاسی و تاریخی زمان خود هستند. اینکه چرا دولت ها از اصلاح نظام بانکی در طول سال های متمادی غفلت کرده اند، موضوع این نوشتار نیست اما نگارنده با آگاهی از شرایط حاد وضعیت نظام بانکی و ناکارآمدی بازار سرمایه تاکید دارد که زمان اصلاح، همین امروز است و نه فردا. حال که به مدد رفتارهای سنجیده سیاست گذار، اژدهای سرکش تورم تا حدودی مهار شده و اقتصاد ایران درحال رهاشدن از فشارهای ناشی از تورم است به مصداق این شعر مولانا «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» اکنون مهم ترین مساله سیاست گذار، رهایی از باتلاق رکود است. در حقیقت دولت با اتخاذ سیاست های سنجیده پولی و عمل به نسخه های بارها آزمون شده اقتصادی، توانسته تورم را کاهش دهد و به این ترتیب کام آحاد اقتصادی و عموم مردم را تا حدودی شیرین کند؛ اما بیماری رکود که 9 فصل متمادی اقتصاد ایران را زمین گیر کرده، همچنان پابرجا است و اما پرسش این است که این رکود ناشی از چیست و تا کجا و چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟ دو دیدگاه در مورد رکود فعلی اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاه اول می گوید، رکود فعلی ناشی از کم تقاضایی است و قاعدتا از دید این افراد، راه حل خروج از بحران، تحریک تقاضا و افزایش هزینه های دولت است. اما دیدگاه دیگر می گوید رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضا نیست که چاره اش بسته های سیاستی تحریک تقاضا باشد. این دیدگاه اعتقاد دارد که عامل این رکود، مشکلات عرضه و تولید است. به عقیده آنها راه خروج از رکود فعلی در بهبود وضعیت تولید و شرایط محیطی بنگاه ها و تسهیل دسترسی بخش تولید به منابع بانکی است. اگر این گزاره را بپذیریم، باید ببینیم بنگاه ها چرا به این وضع دچار شده اند؟ بدون شک مهم ترین دلیل در به وجود آمدن این وضع، افزایش شدید هزینه بنگاه ها در طول سال های گذشته بوده است. این افزایش هزینه از چند زاویه به بنگاه ها تحمیل شد. افزایش هزینه مبادلات به دلیل فشارهای تحریمی را باید یکی از عوامل مهم افزایش هزینه بنگاه ها دانست. مثلا گفته می شود محدودیت های بین المللی و تحریم، 15 تا 25 درصد هزینه مبادلاتی بر دوش بنگاه های ما گذاشته است. در کنار آن، شوک قیمت انرژی در فواصل اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها بر افزایش هزینه بنگاه ها اثرگذار بوده و پس از آن شاهد اثرگذاری شوک ارزی بر هزینه های بنگاه ها بوده ایم که چون ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بوده، در حقیقت بیشترین فشار را به بنگاه های ما وارد آورده است. از کنار دیگر عوامل نظیر پایین بودن بهره وری و طولانی بودن چرخه برگشت سرمایه و مشکلات تامین مواد اولیه نیز نمی توان گذشت. در نتیجه عواملی که یاد شد، بنگاه ها در شرایط فعلی به شدت به منابع مالی و تسهیلات بانکی نیاز دارند اما موضوع این است که بازار سرمایه کارآیی و کشش لازم را برای تامین مالی بنگاه ها نداشته و بیشتر تقاضاها در سال های گذشته به سمت سیستم بانکی سرازیر شده است. از آن سو بانک ها در سال های اخیر خواسته یا ناخواسته در دام سیاست های دستوری و جبری سیاست گذار قرار گرفتند. اهتمام به پرداخت وام های بی حساب و کتاب، تن دادن به دستورات سیاسی، تمکین در برابر اراده های غیرکارشناسی و در نهایت، تبعیض و برخورد دوگانه بانک ها با بخش تولید، امروز شرایط سختی برای اقتصاد ایران رقم زده است که رهایی از آن به این سادگی ها امکان پذیر نیست. امروز که اقتصاد ایران دچار رکود و تورم همزمان است، بیش از هرزمانی به منابع مالی برای تحریک تولید نیاز دارد؛ اما دو بازوی پولی و سرمایه ای اقتصاد ایران زخمی و شکسته هستند. از یک طرف بازار سرمایه ای داریم که کارکرد تامین مالی اش را از دست داده و به بازاری برای سفته بازی بیشتر تبدیل شده که نمی تواند کمکی برای بنگاه های ما باشد و از سوی دیگر با سیستم بانکی ضعیفی مواجه هستیم که معوقات امانش را بریده و چیزی در چنته برای عرضه ندارد. در عین حال اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می شود. اتفاقی که امروز برای بنگاه های ما رخ داده و باعث شده که اقتصاد ما همچنان از رکودی که دو سال پیش گریبانش را گرفته خارج نشود. در این شرایط پیش بینی می شود در آینده نزدیک، فشار بر سیاست گذار و سیستم بانکی فزونی یابد و احتمالا باعث اتخاذ تصمیم هایی خارج از منطق اقتصادی شود، گو اینکه در حال حاضر نیز دو دیدگاه متناقض در این زمینه میان دولتمردان وجود دارد. افراد زیادی حتی درون دولت معتقدند بانک مرکزی باید در سیاست های فعلی تجدید نظر کرده و عرضه پول را تسهیل کند. در مقابل عده ای معتقد به تداوم سیاست های فعلی و محدودیت دولت در استفاده از منابع بانکی هستند. ظاهرا تصمیم رئیس جمهور و اراده دولت بر این است که سیاست های فعلی ادامه پیدا کند اما سوال این است که در نهایت، دولت یازدهم برای تامین مالی بنگاه ها چه خواهد کرد؟ هیچ کس قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد به این دلیل که هنوز سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ نشده و واقعا ابزارهای دولت فعلی در تامین این نیاز بسیار محدود است؛ اما مهم ترین خواسته بخش خصوصی همین است که دولت ضمن حفظ اصول خود برای کاهش نرخ تورم، فکری هم به حال تامین مالی بخش تولید کند. اما نکته دیگری هم در زمینه سیستم بانکی کشور حائز اهمیت است که به آن اشاره می کنم. دیدگاهی وجود دارد که می گوید حال که نظام بانکی این گونه ضعیف و ناتوان شده، دولت باید همه توانش را صرف بازسازی ساختار آن کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند اصلاح نظام بانکی بر هرگونه سیاست گذاری و فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف اولویت دارد. این دیدگاه از نظر بخش خصوصی هم مورد قبول است و فعال اقتصادی هم خواستار اصلاح فوری ساختار نظام بانکی است منوط به اینکه چارچوب کاری مستقلی برای بانک ها در نظر گرفته شود. به سیاست گذار پولی استقلال کافی داده شود، بانک ها متمرکز در امور بانکداری شوند، نظارت ها تقویت شود و انحصار از بازار پول رخت بربندد. بخش خصوصی در حال حاضر خواستار اطمینان دهی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز است. فعال اقتصادی خواستار شکل گیری چارچوبی مشخص برای رابطه با سیستم بانکی است و نظم و نسق گرفتن این مسائل حتی بر میزان نرخ سود هم ارجحیت دارد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت فعلی با توان کارشناسی قابل قبولی که در عرصه اقتصاد دارد، یک بار برای همیشه به تغییر ساختار اساسی در سیستم بانکی اهتمام ورزد. قانون بانکداری بدون ربا به طور قطع نیاز به بازنگری دارد. قانون پولی و بانکی هم به طور قطع باید بازنگری شود. ده ها قانون و ضابطه دیگر در نظام بانکی ما وجود دارد که به دلیل قدیمی بودن، از حیز انتفاع خارج شده اما جالب است که همچنان مورد استناد قرار می گیرد. به طور مثال زمانی که قانون بانکداری در کشور ما نوشته می شد، تجربه زیادی در دنیا در مورد سرمایه گذاری و بنگاهداری بانک ها وجود نداشت. امروز اما صدها پژوهش و تحقیق به انضمام چندین تجربه جهانی در این مورد وجود دارد که هیچ انعکاسی در قوانین پولی و بانکی کشور ما ندارد. با این حال باید اذعان داشت که تلاش های زیادی توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی در حال انجام است و در عین حال ریاست محترم جمهوری هم با شناخت دقیق از کارکردهای بازار سرمایه به خوبی پی به اهمیت استقلال سیاست گذار پولی برده اند؛ اما به هرحال امروز دست و پای اقتصاد ایران در باتلاق بانکی گیر کرده و عجیب این است که تلاش برای بیرون آمدن از این مخمصه، به بهای بیشتر فرو رفتن در باتلاق تمام می شود و ظاهرا اقتصاد ایران هیچ شانسی برای خروج ندارد مگر اینکه سیاست گذار، بپذیرد که چنین معضلی وجود دارد و هرچه سریع تر درصدد رفع آن برآید. * رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران