اختصاصی/گزارش تصویری حواشی روزملی مبارزه با استکبار جهانی در رشت [gallery link="file" ids="126829,126830,126831,126832,126833,126834,126835,126836,126837,126838,126839,126840,126841,126842,126844,126845,126846,126848,126850,126851,126852,126855,126856,126858,126860,126862,126863,126864,126865,126867,126868,126869,126872"]