اختصاصی/ گزارش تصویری جلسه صد و پانزدهم شورای شهر رشت با حضور شهردار
اختصاصی گیل خبر/ گزارش تصویری جلسه صد و پانزدهم شورای شهر رشت با حضور شهردار [gallery link="file" ids="124927,124928,124929,124930,124931,124932,124933,124934,124935,124936,124937,124938,124939,124940,124941,124942,124943,124944,124945,124946,124947,124948,124949,124950,124951,124952,124953,124954,124955,124956,124957,124958,124959,124960,124961,124962,124963,124964,124965,124966,124967,124968,124969,124970,124971,124972,124973,124974,124975,124976,124977,124978,124979,124980,124981,124982"]