با برگزاری دوباره انتخابات
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۰۶:۱۵ چاپ
به گزارش گیل خبر، برای دومین بار انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی این شهرستان در صحن علنی شورای شهر تالش برگزار شد. طالب طالبی شکردشت در این انتخابات برای بار دوم به عنوان رئیس شورای شهرستان تالش انتخاب شد. در این انتخابات، عزت الله نعمتی، بهروز توحیدی، محمد پوریاور و عیسی غفاری به ترتیب به عناوین نایب رئیس، سخنگو و منشی اول و دوم دست یافتند. به گزارش فارس، انتخابات قبلی شورای شهرستان تالش باطل اعلام و امروز بار دیگر برگزار شده است. طالب طالبی شکردشت در انتخابات قبلی هیئت رئیسه نیز به عنوان رئیس شورای شهرستان تالش انتخاب شده بود. طالبی شکردشت در سومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای شهرستان تالش از بین اعضا انتخاب شده است. فارس