به گزارش گیل خبر، رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی منتقدان از حد معمول فراتر می رفتند و دولت، رئیس دولت، وزیر خارجه و رئیس مجلس را به اموری متهم می کردند که انصافا آنها بری بودند که این حق نبود. آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از همه کسانی که مذاکرات هسته ای را به سرانجام رساندند، افزود: بالاخره اختلاف نظر در این خصوص فراوان بود و گاهی طرفین از اعتدال بیرون رفتند و سخنانی گفتند که حق نبود. وی گفت: گاهی منتقدان از حد معمول فراتر می رفتند و دولت، رئیس دولت، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی را به اموری متهم می کردند که انصافا آنها بری بودند که این حق نبود. رئیس قوه قضائیه گفت: البته این خودش عبرت آموز است که ما هر وقت با تامل و درنگ و تفکر پیش رفتیم به نفع کشور بود و هرگاه از حد اعتدال عدول کردیم موجب شقاق و تفرقه در کشور شد. وی در عین حال انتقاد سازنده را مفید و توانمند کننده خواند. انتخاب