گیل خبر/ قربانعلی محمد پور  با اشاره به حفظ گونه های جانوری و گیاهی و جلوگیری از انقراض آن ها اظهار داشت: 12 گونه از پرندگان استان گیلان در فهرست گونه های در خطر انقراض جهانی قرار دارند. وی با بیان اینکه در این میان شاخص ترین گونه گیلان شاه خالدار است افزود: خروس کولی شکم سیاه از دیگر گونه های شاخص در معرض انقراض است. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه این گونه های نام برده در طبقه بحرانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) قرار دارند گفت: از دیگر گونه های در خطر انقراض استان گیلان می توان به ترتیب حساسیت و درجه حفاظت به اردک سفید، کرکس کوچک، بالابان، عروس غاز و پلیکان خاکستری اشاره کرد. محمدپور با بیان اینکه 13 گونه از پرندگان استان جز گونه های در معرض تهدید هستند خاطرنشان کرد: بنابراین باید توجه ویژه به زیستگاه های آن ها معطوف کرد زیرا ممکن است با ادامه روند فعلی، وضعیت این گونه ها نسبت به گذشته بدتر شود و وارد فهرست گونه های در خطر انقراض شوند. وی با تأکید بر اینکه از جمله این گونه ها می توان به اردک بلوطی، سنقر سفید و دال سیاه اشاره کرد و تصریح کرد: جهت حفاظت از این گونه ها و سایر پرندگان بومی و مهاجر در استان، 11 منطقه از مناطق چهارگانه سازمان در قالب یک پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، پنج منطقه حفاظت شده به همراه پنج منطقه شکار ممنوع در مناطق خشکی و آبی استان در نظر گرفته شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: این مناطق از مهم ترین زیستگاه های زمستان گذرانی یا جوجه آوری این گونه ها در استان هستند و در مجموع بیش از 14.5 درصد خاک استان را مناطق چهار گانه و شکار ممنوع در بر می گیرد. تسنیم
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code