گیل خبر/ در حالی که دو روز از عاشورای حسینی می گذرد، انتشار تصاویر زیر در فضای مجازی توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. n00104217-r-b-000 n00104217-r-b-001 n00104217-r-b-002 برنا

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code