مدیرکل آموزش و ژرورش گیلان خبر داد:
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۰۵:۱۸ چاپ
به گزارش گیل خبر، مهدی حاجتی عصر امروز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی گیلان با اشاره به اینکه جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در راستای اجرای سند طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار می شود اظهار کرد: ارتقای یادگیری دانش آموزان از اهداف برگزاری جشنواره مذکور است. وی از برگزاری چهل وپنجمین جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد هم زمان با تهران در گیلان خبر داد و افزود: 23 تا 29 آبان ماه جاری جشنواره مذکور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان و فرمانداران در شهرستان های مختلف برگزار می شود. حاجتی استفاده از افکار و روش های جدید در امر تعلیم و تربیت را از اهداف اصلی طرح تحول بنیادین خواند و بیان کرد: از سال 42 نمایش فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در کشور آغاز شده است. مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیاحاجتین اینکه جشنواره فیلم رشد با عنوان جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در سال 69 تغییر نام پیدا کرده است، تصریح کرد: جشنواره مذکور با هدف آموزش از طریق دیداری و افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان و افزایش انگیزه معلمان برای استفاده از فناوری جدید برگزار می شود. وی تشویق دانش آموزان به تولید فیلم های آموزشی را مهم عنوان کرد و گفت: تربیت معلمان برای استفاده از فیلم های آموزشی در راستای تعلیم و تربیت، استفاده از نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان و آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید از دیگر اهداف برگزاری جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد است. حاجتی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد به طور متمرکز در تهران، خاطرنشان کرد: سال گذشته جشنواره مذکور به طور همزمان در گیلان برگزار شده است. مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از استفاده 300 هزار دانش آموز در 33 منطقه آموزشی استان از جشنواره فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در سال جاری خبر داد و یادآور شد: 80 بسته فیلم در شهرستان های مختلف گیلان به نمایش گذاشته می شود. وی به کیفیت بالای ارائه فیلم های مذکور در گیلان اشاره کرد و گفت: کیفیت برنامه ها به گونه ای است که تقاضای اجرا و برگزاری جشنواره فیم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در کشور را ارائه کردیم.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code