به گزارش گیل خبر پیش از این سایت انتخاب در خبری نوشته بود: رئیس مجلس پس از ورود به مجلس عزاداری با شعارهای تند حامیان جریان های تندرو روبرو شد. این افراد شعارهایی از قبیل «خواص بی بصیرت؛ مایه ننگ ملت»، «امان نامه برجام؛ تلاش بی سرانجام»، «مرگ بر منافق» و «هیهات منا الذله» سر دادند. بر اساس گزارش های رسیده، این عده قلیل شب قبل از آن نیز پس از حضور رئیس جمهور به مجلس عزاداری، شعارهایی این چنین سر داده بودند. 140644_604   پارسینه
همرسانی کنید:
برچسب‎ها : اخبار لینکی

نظر شما:

security code