مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان خبر داد:
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۲۰:۱۲ چاپ
به گزارش گیل خبر، طهمورث لاهوتی امشب در جلسه شهرک های صنعتی گیلان اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعتی دی ماه سال 70 با هدف ایجاد زیرساخت های مناسب، تهیه امکانات مورد نیاز برای استقرار واحدهای صنعتی و کارآفرینی و ارائه خدمات ضروری به متقاضیان سرمایه گذاری در استان به ثبت رسیده است. وی به تاسیس شهرک های صنعتی در نقاط مختلف گیلان اشاره کرد و افزود: ایجاد امکانات زیربنایی مورد نیاز و ضروری صنایع در شهرک ها با رعایت مفاد اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور استقرار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان پیگیری می شود.لاهوتی لاهوتی با تاکید بر هماهنگی فنی، مالی، خدماتی و بازرگانی با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای اداره امور شهرک های صنعتی در گیلان، بیان کرد: تملک زمین و در اختیار گذاشتن به متقاضیان واجد شرایط و انتقال قطعی زمین به متقاضیان پس از اخذ پروانه بهره برداری از وظایف شرکت شهرک های صنعتی استان است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در اختیار گذاشتن اعتبارات مصوب برای تامین هزینه های سرمایه ای اولیه به منظور تامین خدمات عمومی شهرک ها را به عهده این شرکت خواند و تصریح کرد: کنترل آلودگی های زیست محیطی با ایجاد بسترهای مناسب در شهرک های صنعتی توسط شرکت مذکور پیگیری می شود. وی از ایجاد مراکز و مجتمع های خدماتی آی.تی به منظور تسهیل در امور اطلاع رسانی صنعتی در شهرک های صنعتی گیلان خبر داد و گفت: ایجاد و گسترش کاروان های صنعتی، کلاس های آموزشی و آشنایی واحدهای صنعتی به تکنولوژی روز از دیگر وظایف شرکت شهرک های صنعتی گیلان است. لاهوتی با اشاره به مزایای استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان، خاطرنشان کرد: تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکاتبه ها و طراحی انجام شده، مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش های شهرک سازی از مزایای استقرار صنایع در شهرک های صنعتی است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان با بیان اینکه ایجاد واحدهای تولیدی نیازی به کسب مجوز جداگانه از اداره ها و سازمان های متعدد محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب، برق، امور اراضی و ... ندارد، یادآور شد: مستثنی بودن از قانون شهرداری ها از جمله مزایای ایجاد واحد تولیدی در شهرک های صنعتی استان است. وی بر ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان تاکید کرد و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای ایجاد شبکه و خوشه های مربوط به یک صنعت در محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی از دیگر مزایای ایجاد واحد تولیدی در شهرک های صنعتی گیلان است.فارس
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code