به گزارش گیل خبر، این مقام مسئول با اشاره به نمونه برداری این شبکه از ماهیان بازاری گفت: نتایج حاکی از آن است که یکی از مزارع پرورش ماهی سردآبی شهرستان ماسال از ماده شیمیایی، غیرمجاز و سرطان زای مالاشیت گرین استفاده کرده است. نتایج آزمایشگاهی اخذ شده از مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور نیز مصرف ماده شیمیایی و غیر مجاز مالاشیت گرین را تایید کرد. بر این اساس، ماهیان پرورش یافته، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد. بدین لحاظ، به محض دریافت نتیجه آزمایش، حکم قضایی از دادستان شهرستان ماسال مبنی بر معدوم کردن ماهیان بازاری مزرعه پرورش ماهی یاد شده، دریافت شد. پس از هماهنگی با نیروی انتظامی و با حضور دکتر جوان، کارشناس اداره آبزیان، مقدار تقریبی هزار و 200 کیلوگرم از ماهیان مورد نظر معدوم و با کمک کارمندان شهرداری، با حفر چاله و به همراه مواد ضدعفونی کننده، دفن شد. ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code