گیل خبر/ زمانی که حیوانات می میرند بوی ناخوشایندی از آنها تولید می شود. این بوی بد تا حدی به دلیل ماده شیمیایی پوترسین است که در نتیجه تجزیه اسیدهای چرب در بافت فاسد بدن مرده تولید می شود. تحقیقات جدید نشان داده که انسان ها و حیوانات به این بو یک حالت مشابه تدافعی نشان می دهند. دکتر ارنود ویسمن، روانشناس دانشگاه کنت و دکتر ایلان شریرا، دانشیار روانشناسی دانشگاه فنی آرکانزاس اظهار کردند: این نخستین یافته هایی است که نشان می دهد یک ترکیب شیمایی خاص می تواند به عنوان نشانه تهدید درک شود. تاکنون تقریبا تمام شواهد سیگنال های شیمیایی تهدیدآمیز توسط عرق بدن منتقل می شدند. تاکنون قدرت بو در شکل گیری احساس، تمایلات و عقاید انسان نسبت به یک چیز ناشناخته مانده، ولی تصور تهدیدآمیز بودن یک بو در مورد انسان تا حدی غیرقابل تصور بود. این در حالیست که در قلمرو حیوانات، بو برای بقا بسیار حیاتی بوده و تحقیقات مختلف نشان داده اند که پوترسین به عنوان یک حسگر شیمایی قوی برای تحریک حیوانات به منظور فرار یا اجتناب از یک محیط عمل می کند. انسان ها نیز بطور مشابه به تهدیدات واضح واکنش نشان می دهند که این واکنش، آن ها را برای فرار از موقعیت یا مبارزه با آن تحریک می کند. محققان برای درک اینکه آیا پوترسین در انسان ها نیز باعث ایجاد واکنش نسبت به تهدید می شود یا خیر، چهار آزمایش انجام دادند. آنها شرکت کنندگان را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در معرض ماده پوترسین قرار داده و رفتار آن ها را به دقت در مقایسه به گروههایی که در معرض بوهای دیگر (آمونیاک و آب) قرار داشتند، بررسی کردند. در یک آزمایش از این افراد خواسته شد تا در مورد یک دانشجوی خارجی که سیستم ارزش گذاری آن ها را مورد انتقاد قرار داده بود، نظر داده و وی را ارزیابی کنند. این شرکت کنندگان بطور ناآگاهانه در معرض بوی پوترسین قرار داشتند زیرا آن را نمی شناخته و همچنین ارتباط آن را با مرگ نمی دانستند. محققان دریافتند که پوترسین منجر به رفتار خصمانه تری نسبت به دو بوی دیگر شد. سه آزمایش دیگر بطور مشابهی نشان داد که این ماده باعث افزایش رفتار خصومت آمیز در انسان شده و منجر به عقب نشینی یا مبارزه می شد. این تحقیق در مجله Frontiers in Psychology منتشر شده است. ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code