گیل خبر/ به خاطر این توفان که می تواند یک فاجعه را رقم بزند مقام های مکزیک هزاران نفر از شهروندان این کشور را که در حاشیه اقیانوس آرام زندگی می کنند به نقاط دیگر منتقل کرده است. حالا مناطق بسیاری تخلیه شده اند و از ترس توفان پاتریشیا تبدیل به شهر ارواح شده اند. در سه ایالت مکزیک که در مسیر توفان پاتریشیا قرار دارند وضعیت اضطراری اعلام شده و سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده سازمان این توفان می تواند مانند «هایان» که در سال ۲۰۱۳ هفت هزار و ۳۰۰ نفر را در فیلیپین کشت، باعث یک فاجعه شود. 15-10-24-17413635812199824619808-Hurricane-Patricia 15-10-24-17642Hurricane_Patricia_3481778b آخرین گزارش ها نشان می دهد که این توفان به سرعت بیشتر از 265 کیلومتر در ساعت رسیده است که می تواند هر چیزی را با خود ببرد. این توفان تا پیش از رسیدن به خشکی در مکزیک در اقیانوس آرام 325 کیلومتر در ساعت سرعت داشته که تاکنون در تاریخ چنین سرعتی ثبت نشده است. شدت این توفان می تواند به حدی باشد که یک هواپیمای مسافربری را از روی زمین بلند کند. خبرآنلاین

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code