گیل خبر/ بعضی عکسها را از بس که زیبا هستند نمی توان توصیف کرد. فقط باید به آنها نگاه کرد و از زیبایی هایش لذت برد. بعضی عکسها در نگاه اول ساختگی و غیرواقعی به نظر می رسند اما بعدا که دقت می کنی،می بینی که عین واقعیت است و زیبایی های بی بدیل خداوند در هر نقطه ای از جهان وجود دارد. 15-10-25-91746R4fV5 عکس فوق از آن نمونه است. یک زیبایی بی نظیر و رویایی؛دشت گلهای شقایق، اسب ها، دریاچه و کوه برفی... اینها همه ترکیبی ساخته اند تا بهار "سین کیانگ"-استان خودمختار جمهوری خلق چین- اینگونه رویایی شود. توریسم آنلاین

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code