گیل خبر/ شواهد به دست آمده نشان می دهد که سیاره سنگی کوچکی که در مدار مارپیچی به گرد ایت ستاره کوتوله سفید می چرخد دارد به تدریج خرد می شود. این تحقیق نظریه ای که در حدود یک دهه قبل مطرح شده را تقویت می کند. بر اساس این نظریه کوتوله های سفید می توانند سیاره های بازمانده در سامانه خودشان را "بخورند" و نابود کنند.کوتوله سفید گونه ای از اجرام فضایی است. 15-10-24-20115disintegrating_asteroid در طی زندگی یک ستاره در دوران پیری برخی از ستارگان که از حد مشخصی (حد چاندر اسکار:۱٫۴جرم خورشید) پر جرم تر باشند به ستاره نوترونی (۱٫۴جرم خورشید<جرم ستاره نوترونی<3برابر جرم خورشید) و یا سیاهچاله (۳برابر جرم خورشید<جرم سیاه چاله) و اگر از این حد کم جرم تر باشند تبدیل به کوتوله سفید می شوند. کوتوله های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زیاد است، آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره ها هستند. ستاره هایی که جرمشان تقریباً معادل جرم خورشید (۱٫۴ جرم خورشید) و یا کمتر از آن است به احتمال زیاد همگی به کوتوله سفید تبدیل می شوند. یکی از محققان از مرکز ستاره شناسی هاروارد-اسمیتسونین می گوید: ما برای نخستین بار بیننده ی فروپاشی یک "سیاره ی" مینیاتوری زیر فشار گرانش ستاره اش هستیم که دارد در اثر نور و گرمای ستاره بخار می شود و بارانی از مواد سنگی را بر روی ستاره اش می باراند. خبرآنلاین

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code