محمد بی ریا
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۰۵:۴۶ چاپ
عروسک خیمه شب بازی
گیل خبر/  توضیح : از این هفته به دعوت سردبیر  به صورت هفتگی مطالبی در خصوص روانشناسی ،سلامت روان ، کارکرد های ذهن ، بازی های ذهنی و مباحث پیرامون حوزه روانشناسی از سوی محمد بی ریا روانشناس بالینی در گیل خبر منتشر خواهد شد.  عروسک خیمه شب بازی قسمت اول بر اساس دیدگاه روانکاوی ذهن انسان دارای سه پایگاه روانی; هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار میباشد و شخصیت و رفتار آدمی از تاثیر متقابل این سه پایگاه روانی سر چشمه میگیرد . Structural-Iceberg اگر ذهن را به مثابه یک کوه یخ فرض کنیم میتوانیم بخش اعظم آن  که زیر آب وغیر قابل دید است را ناهوشیا ،بخش سطحی وقابل رویت را هوشیار و مرز بین این دو را نیمه هوشیار بنامیم. اساسا آدمی از اطلاعات موجود در بخش ناهوشیار ذهن خود آگاهی ندارد و نکته ی جالب اینکه تقریبا بخش عظیمی از رفتار وشخصیت ما توسط همین بخش هدایت میشود. اغراق و گزافه نیست اگر بگویم ما عروسکهای خیمه شب بازی بخش ناهوشیار ذهن خود میباشیم وفقط خیال و گمان میکنیم که هدایت کننده وپیش برنده رفتارمان هستیم!! حال انکه ما صرفا اجرا کننده ی فرامین وخواسته های این لایه تاریک ذهن می باشیم. برای مثال اگر از ما خواسته شود بدون در نظر گرفتن هیچ گونه خط قرمز اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی،مذهبی و غیره  خصوصیات همسر ایده ال خود را برشماریم حتما ویژگی های اخلاقی وظاهری متعددی را بیان خواهیم نمود، اما نکته قابل تامل اینجاست که ما فقط بیان کننده علایق ناهوشیار هستیم! نه مالک آن علایق! آن صفات و ویژگی ها متعلق به ناهوشیار میباشد. شاید کمی پیچیده به نظر برسد و از خود سوال کنیم : پس نقش ما در انتخاب هایمان چیست؟ پاسخ این سوال را در قالب این مثال عرض میکنم ذهن ما مانند یک کامپیوتر است که برای شرایط مختلف برنامه ریزی شده تا پاسخ و رفتاری مشخص را ارائه دهد و این برنامه ریزی ها به واسطه ذات ( وراثت) و محیط( تربیت وشرایط کودکی) در ذهن ما نقش میبندد و این برنامه ریزی ها در چنان سطح پنهانی از ذهن اتفاق می افتد که بیشتر وقتها بدون اینکه دلیلش را بدانیم از بعضی چیز ها یا بعضی تیپ ادمها خوش یا بدمان می آید! و اگر از ما سوال شود از چه چیز ان شخص خوشت می آید؟ به راستی دلیلی واضح و روشن نداریم فقط می دانیم که از او خوشمان می اید و اگر بیشتر در خودمان دقیق شویم میبینیم اکثر افرادی که ما انها را دوست میداریم ( یا دوست نمیداریم) ویژگی های خاص مشترکی دارند، گویی احساس ما برای دوست داشتن وتنفر از یک الگوی ثابتی پیروی میکند! بله دقیقا همین است. ما معمولا از الگوهای از پیش تعیین شده ناهوشیارمان تبعیت میکنیم... ادامه دارد... محمد بی ریا روانشناس بالینی IMG_9113

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code