گیل خبر/در حاشیه واکنش سرد بازار به وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو. 15-10-21-2061920

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code