به گزارش گیل خبر داعش یکی از مخالفین خود را امروز با شیوه بی رحمانه و به طرز عجیبی اعدام کرد.
140561_254