گیل خبر/صحنه شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) در سریال مختارنامه که حذف شد

 140552_924