اختصاصی/گزارش تصویری عزاداری عاشورای حسینی و اقامه نماز ظهر عاشورا در انزلی
اختصاصی/گزارش تصویری عزاداری عاشورای حسینی و اقامه نماز ظهر عاشورا در انزلی [gallery link="file" ids="124038,124039,124040,124041,124042,124043,124044,124045,124046,124047,124048,124049,124050,124051,124052,124053,124054,124055,124056,124057,124058,124059,124060,124061,124062,124063,124064,124065,124066,124067,124068,124069"]