پس از کارشکنیهای کاترین اشتون در اتحادیه اروپا وبه پایان رسیدن دوره مسئولیت این بانوی مرموز انگلیسی،اتحادیه اروپا بعداز برگزارنکردن جلسات متعدد به این نتیجه رسید که یک فردی خارج از این اتحادیه معرفی کند تا جلوی فقر، بی حجابی، ساپورت پوشیدن،وازکتومی و تولید اشخاص معلوم الحالی همچون خاتمی را بگیرد پس با فرستادن نامه به کشورهای مختلف خواستار معرفی گزینه های خود شدند، البته که این اتحادیه از ایران ملتمسانه خواهش کرده است که بجای یک گزینه چندین گزینه معرفی کند تا از میان گزینه های معرفی شده ایران یکی را انتخاب نماید، ایران هم گزینه های خود را برای نشستن برکرسی صندلی معرفی کردند که بدین شرح است لازم به ذکر است این گزینه ها اصلاح طلبان را شامل نمیشود چون به اندازه کافی کشور را دچار فتنه کرده اند و نمیخواهیم در اتحادیه اروپا مروج فساد،بی بندوباری باشند. گزینه های معرفی شده به همراه برنامه ها از زبان خودشان 1)محمود احمدی نژاد: ماااا به اندازه کافی،در هشت سال ریاست جمهوریمااان جهان را مدیریت کرده ایییییم وثابت کردیییییم که استاد مدیریت جهانییی هستییییییم شاید بگویید که اروپاییییها زبان مرا نمیفهمند خب به درک که نمیفهمند باید یادبگیرند، در ابتدا اروپارا از استکبارهههه جهانی پاک میکنیم وقضیه هولوکاست را مشخص میکنیم بگمممم بگممم چه کسانی در قضیههه هلوکاست نقش داشته اند نمیگم، بعد سفرهای استانیییی در اروپا راه می اندازییییم تا ثروت رادرمیان همه مردم تقسیییم کنییم،من از شماااا یک سوااال میپرسم مشکل اتحادیه اروپاااا موی بلندجوانان آنهاست نههههه نههه بلکهههه مشکل اصلیییی حضور کشورهایههههه غربیییی در این اتحادیییه است، October housing آنجا راااا میسازیم. 2) سعیدجلیلی: در ابتدا با شعار مقاومت مقاومت تا پیروزی به آنجا میرویم و باتوجه به تجارب بالای ما در مذاکره کردن،با همه طرفهای درگیر به مذاکره مینشینیم شاید این مذاکره 28سال به طول بینجامد اما ما روشهای مذاکره برای مذاکره را در آنجا احیا میکنیم مسئله اکراین را با همان روش 28ساله حل میکنیم. 3) محمد غرضی: ریشه همه بدبختیهای اروپا تورم است اگر تورم این اتحادیه کنترل شود دیگر کسی در اکراین سلاح بدست نمیگیرد ریشه سلاح ها هم تورم است، ریشه بی حجابیهای اروپا تورم است،ریشه بوجود آمدن اروپا هم تورم است، ریشه وازکتومی،توبکتومی و ساپورت پوشیدن تورم است اگر تورم پایین بیاید دیگر همه جوانان بجای ساپورت شلوارکردی میپوشند ریشه شلوار کردی هم تورم است که اینقدر گشاد شده است. 4) م/ ر معاون اول: اگر ما مسئول شویم جلوی جمشید القدس،جمشیدالپسر و جمشیدالیسم را میگیریم تا بازار ارز اتحادیه را به آشوب نکشانند، تحریم های ایران رابرمیداریم تا بیش از این شرکتهای خودروسازی اروپا متضرر نشوند. 5) خیابانی: بهله مثل اینکه قراراست ما مسئول اتحادیه اروپا بشویم این اتحادیه را میشناسیم دقیقا بعداز اینکه این اتحادیه تشکیل شد اسمش رو گذاشتند اتحادیه اروپا و این نشان میدهد ما با آدمهای فهمیده ای طرف هستیم وگرنه میتوانستند اسمش رو بگذارند اتحادیه آفریقا ویا اتحادیه آسیا ویا چرا راه دور بریم همین کره شمالی. 6) حدادعادل: اگر ما مسئول شویم ابتدا به صدا وسیمای اتحادیه اروپا نامه مینویسیم که باید کل مجریهای شبکه های تلویزیونی رو برکنار کند چون از واژه های لاتین استفاده میکنند بعد از روش کمک کردن به دولت روحانی در آنجا استفاده میکنیم تاهم خط حمله فوتبال اروپا پیشرفت کند وهم به دولتهای اروپا کمکی کرده باشیم 7)حمید رسایی: اگر ما مسئول آن اتحادیه شویم ابتدا فساد فوتبال آنجا را ریشه کن میکنیم اگرنشد خود فوتبالشان را،بعد اجازه حضور بانوان محترم اروپا را در استادیومها نمیدهیم. بعد از آن فتنه گران آنجا را محکوم و محدودومنهدم میکنیم. 8) همه گزینه ها روی میز است راهی راهتان هستیم شاید....... منبع : خبر فارسی