به گزارش گیل خبر، بهترین بندبازان سراسر اروپا در ارتفاعات مولسون سوئیس برای شکستن رکورد جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. 15-9-26-1132551 15-9-26-1133154 15-9-26-1133225 15-9-26-1133296 15-9-26-1133377 15-9-26-1133448 15-9-26-1133519 15-9-26-113322 15-9-26-113393 مهر

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code