به گزارش گیل خبر، آنچه تا امروز در گزارش های پیشین این خبرگزاری آمده است دولت دهم که به دولت مهروزی معروف است ساده از کنار واردات عبور نکرده و بسیاری از اقلامی که شاید واردات آن برای کشور ضروری نبوده است و در داخل تولید می شده را به داخل وارد کرده است. حال در میان اقلام وارداتی، محصولات آرایشی و بهداشتی نیز نقش پرنگی ایفا کرده که به شرح ذیل است:15-9-10-10439Capture   /ایلنا  

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code