به گزارش گیل خبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: ما باید روی بحث اعتقادات و باورهایمان کارهای فرهنگی و تقویتی کنیم؛ چرا که ما نمی توانیم تا همیشه همه درها را محکم ببندیم و بگوییم نباید چیزی وارد کشور شود. بحث دوم واردات است؛ قاعدتا اینکه 202 تن ساپورت در دولت گذشته وارد کشور شده، بحث آن دولت و این دولت نیست و همه دولتها تکلیف دارند مدیریت کنند و کالاهای ضروری وارد کشور شود و کالاهای لوکس و تشریفاتی و کالاهایی که مشکلاتی ایجاد کند بدانند که لزومی برای واردات آن وجود ندارد. هر چقدر که شما مرزها را محکم ببندید و به فرض دستمال گردن و ساپورت وارد نشود از طرفی دیگر قاچاق می شود /انتخاب
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code