به گزارش گیل خبر ، روز گذشته استقلال اولین دیدار دوستانه خود را در ترکیه انجام داد و شکست خورد اما قبل از شروع این بازی اتفاق جالبی رخ داد. محسن فروزان که جانشین رحمتی در استقلال شده است بازوبندی را به دست خود بست و با این بازوبند عکس یادگاری گرفت و با خنده به نزدیکانش گفت می خواهم کاپیتان استقلال شوم. این در حالی است که فروزان تازه چند روز است در تمرینات تیم استقلال شرکت می کند و البته خیلی از بازیکنان هم این موضوع را به شوخی گرفته و حرف فروزان را مزاح خواندند.