به گزارش گیل خبر، تحقیقات صورت گرفته بر روی حیوانات نشان می دهند خون جوان و تازه می تواند برخی از اثرات پیری در مغز افراد سالمند را معکوس کند؛ بعنوان مثال، خون جوان می تواند به ارتقاء یادگیری و حافظه و همچنین تولید سلول های مغزی جدید کمک کند. در آزمایش های صورت گرفته، عروق خونی موش جوان به موش پیر متصل شدند، بطوریکه دو حیوان از یک منبع خونی مشترک استفاده می کردند؛ نتایج نشان داد، روند بهبود موش پیر دچار آسیب دیدگی- شامل بازسازی عضلات و استخوان ها- پس از دریافت خون جوان و تازه بطور قابل توجهی با سایر موش های پیر که این خون را دریافت نکرده بودند، تفاوت داشت. همچنین در موش پیر دریافت کننده خون جوان، افزایش تعداد سلول های مغزی جدید در بخشی از مغز مرتبط با حافظه مشاهده شد. محققان معتقدند که هورمون ها و فاکتورهای رشد در خون جوان و تازه، مسئول اثرات جوانسازی، کمک به بازسازی و ترمیم بافت های آسیب دیده هستند. آزمایش تزریق پلاسمای خون از سال گذشته در بیمارستان زوکر هیل ساید نیویورک آغاز شده است. در این روش، پلاسمای جوان به بیماران سالمند مبتلا به آلزایمر خفیف تا متوسط تزریق می شود. /مهر