اختصاصی گیل خبر/ سازمان زیباسازی شهرداری رشت در قالب طرحی جالب اقدام به نصب نقاشیهای هنری از نقاشانی چون ونسان ونگوک، فخرالدین مخبری، رحیم نوه سی و ... در فضای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس شهری نموده است. شایان ذکر است چندی پیش شهرداری تهران نیز در حرکتی مشابه اقدام به نصب نقاشی نقاشان بزرگ جهان در بیلیبورد اتوبانهای تهران نمود که با استقبال مردم روبرو گردید. DSC_0389     DSC_0392 DSC_0401 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0406 DSC_0413
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code