به گزارش گیل خبر، شامگاه روز 25 تیرماه بود که برادر زن یکی از کارمندان راه آهن شمال به در خانه او در خیابان کتی سر اندیشه 13 قائمشهر مراجعه کرد اما هر چه زنگ در را به صدا در آورد کسی پاسخ نداد بنا بر این با احساس اینکه حادثه ناگواری برای او رخ داده است با شکستن در وارد آپارتمان او شد. وی در حالی که چند بار نام داماد خود را صدا زده بود وارد یکی از اتاق ها شد و از صحنه ای که دید شوک زده فریادی کشیده و همسایه ها را خبر کرد.با تماس او با پلیس قائمشهر اکیپی از مأموران بلافاصله خود را به محل حادثه که در طبقه دوم ساختمان قرار دارد رساندند. قربانی حادثه که 34 ساله بود و محمد نام داشت در حالی که روی تخت بود از سوی فرد یا افراد ی مورد حمله قرار گرفته و با اصابت 5 ضربه کارد به پهلو و سینه اش از پای در آمده بود. برادر زن قربانی حادثه در حالی که از این پیشامد بشدت متأثر شده بود در باره ماجرا به پلیس گفت: دامادمان باید ساعت 18 عصربه محل کارش می رفت. اما خواهرم هرچه به او زنگ زد کسی جواب نداد به همین دلیل چون نگران شده بود با من تماس گرفته و خواست تا به خانه آنها بیایم.من هم پیش از آمدن چند بار با تلفن خانه و همراه محمد تماس گرفتم که او پاسخگو نبود. او در راه آهن شهرمان کار می کرد. با همکارانش تماس گرفتم که گفتند او به خانه رفته و حالش خوب بوده است. با شنیدن این حرف ها نگران شدم و به سمت خانه اش به راه افتادم. در آپارتمان بسته بود با پیچ گوشتی و آچار خودرو در را باز کرده و وارد خانه شدم. چند بارمحمد را صدا زدم، اما کسی پاسخگو نبود. با ورود به خانه اش دیدم او غرق در خون کف اتاق افتاده است. با صدای فریاد های کمک خواهی ام همسایه ها سر رسیدند و دقایقی بعد هم پلیس آمد. با کسی اختلافی نداشت. در این مرحله از تحقیقات، مأموران در پرس وجو از همسایه ها اطلاع یافتند مقتول فرد آرامی بوده و کسی با او اختلافی نداشته و شب حادثه نیز کسی متوجه ورود فرد غریبه ای به خانه مرد همسایه نشده و نمی دانند قاتل چه کسی است.بدین ترتیب با دستور سرهنگ طبری فرمانده انتظامی قائمشهر گروهی از کارآگاهان آگاهی این شهر وارد عمل شدند تا راز این جنایت را فاش کند. در حالی که غیبت همسر و فرزندان قربانی حادثه درزمان وقوع حادثه مشکوک به نظر می رسید پلیس بصورت نامحسوس تحقیقات خود را روی این موضوع متمرکز کرد.در ادامه مراحل تحقیقات به دستور سرهنگ رستمی رئیس آگاهی مازندران تیمی از کارآگاهان پلیس جنایی استان نیز وارد عمل شدند. تجسس های همزمان دو تیم از پلیس مازندران به نتیجه رسیده و اطلاعاتی به دست آمد که نشان می داد زن جوان از مدت ها پیش با همسرش دچار اختلافاتی عمیق بود و دائماً با هم جر و بحث می کردند.به دست آمدن این سرنخ ها باعث شد تا حرکات و رفتارها زن جوان تحت کنترل پنهانی پلیس در بیاید تا اینکه معلوم شد او تماس هاس مشکوکی داشته است.بدین ترتیب زن جوان بازداشت شد و تحت بازجویی های دقیق پلیس قرار گرفت اما او هرگونه اطلاعی از ماجرای قتل شوهرش را منکر می شد تا اینکه با ارائه دلایل و مستندات غیرقابل انکار لب به اعتراف گشوده و پرده از یک جنایت خانوادگی برداشت. او در بازجویی های پلیس گفت: با هم اختلاف داشتیم. شب قبل از حادثه اختلاف ما به اوج خود رسید. او با تهدید کارد آشپزخانه موبایل مرا گرفت. خیلی عصبانی شده بودم. صبح در حالی که او هنوز در خواب بود کارد را برداشته و به سراغش رفتم. قبل از اینکه فرصت عکس العملی پیدا کند چند ضربه به او زدم بعد هم خانه را ترک کردم. /ایران