به گزارش گیل خبر ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید از رایی که به احمدی نژاد داده است پشیمان نیست.آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با حضور در برنامه "شناسنامه" این هفته به سوالات مجری این برنامه پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال که شما از حامیان آقای احمدی نژاد بودید و از این حمایت خود در طول این 8 سال راضی بوده اید، گفت: بله بنده حامی احمدی نژاد بودم، عرض کنم که در دوره اول سال 84 من به ایشان رای ندادم، در دوره دوم که به یک هفته بعد کشیده شد، به ایشان رای دادم و آن چیزی که ما را جذب کرد شعار عدالت ایشان بود، ساده زیستی، سخت کوشی و اینکه به همه استان ها و حتی بخش های کوچک هم می رفتند، بود و از همه مهمتر علاقه شان به ولایت بود که به عنوان یک معیار مثبت تلقی می شد و براساس این معیارها ما به ایشان رای دادیم به خصوص برای دولت دهم جامعه مدرسین ایشان را تایید کردند و ما هم علنی رای دادیم و به وظیفه خود عمل کردیم و هیچ پشیمان هم نیستیم، عمل به تکلیف به وظیفه پشیمانی ندارد، لکن این افتخار را داریم که اولین منتقدان به آقای احمدی نژاد هم روحانیت بود. ذره به ذره متاسفانه آقای احمدی نژاد موارد نقد در خود باقی گذاشت. آیت الله خاتمی طرح امنیت اجتماعی و حجاب را از موارد مورد نقد به احمدی نژاد برشمرد و گفت: او در این موارد کاری نکرد. من به ایشان گفتم مردمی که به شما رای دادند حجاب می خواستند. یعنی در دوره آقای احمدی نژاد کاری در رابطه با حجاب صورت نگرفت. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به دوران یازده روزه خانه نشینی احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: در آن 11 روزه خانه نشینی احمدی نژاد بروید خطبه های ما را گوش کنید و خواهید دید که مواضع منتقدانه ما هم وجود داشت، البته این را عرض کنم که انصاف چیز خوبی است و ایشان که مدتشان تمام شده ارزش هایشان جای خودش است، اما انتقادها هم جای خودش است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code